LEERDER PRESTEER BY ARNOLD CLASSIC GAMES 2017

Benica Fourie het gedurende Mei-maand aan die Arnold Classic Games 2017 (Karate) deelgeneem en die volgende medaljes verower:

  • Kata                                          -         Goud
  • Traditional point scoring         -         Brons
  • Wooden weapon                     -         Goud
  • Unison                                      -         Goud

Sy neem gedurende Junie 2017 aan die Nasionale kampioenskappe te Port Elizabeth en gedurende Julie 2017 aan SARMAF (South African Records Management Forum) te Sasolburg deel.

Hoërskool Zwartkop is voorwaar baie trots op hierdie pragtige prestasies en gaan verseker nie vir Benica verkeerd opvryf nie...