Inskrywingsvorms en vakkeusevorms

Druk hier om die INSKRYWINGSVORM 2019 af te laai

Druk hier om die INSKRYWINGSVORM vir 2018 af te laai.

Wanneer u die vorm inhandig moet die volgende dokumente asseblief u aansoek vergesel:

  • ID dokument van vader en moeder (of voog)
  • ID dokument of geboortesertifikaat van leerder
  • Leerder se rapport van sy/haar vorige skool
  • Oorplasingsertifikaat
  • Bewys van woonadres

Indien leerders aansoek doen om Sport as 'n vak te neem, moet 'n addisionele vorm voltooi word en by die aansoek aangeheg word.
Kliek hier om die vorm af te laai.

Graad 9 - Vakkeuse Inligting vir 2017

Kliek hier vir: VAKKEUSEVORM GR. 10 - 12 2017

Kliek hier vir: VAKVERANDERINGSVORMS GR. 8 - 9 2017

Kliek hier vir: VAKVERANDERINGSVORMS GR. 10 - 12 2017