SLUITKASSIEBELEID

Hoërskool Zwartkop

SLUITKASSIEBELEID

ALGEMEEN:

 1. Geen WAARDEVOLLE ITEMS mag in die sluitkassies gesit word nie.
 2. Die skool aanvaar GEEN VERANTWOORDELIKHEID vir diefstal uit die sluitkassies nie
 3. Leerders mag slegs VOOR SKOOL, TYDENS POUSE of NA SKOOL items in of uit kassies haal.
 4. Leerders wat nie hul sluitkassies teen 30 November hernu het nie, se sluitkassie-slotte sal geknip word en die inhoud sal verwyder word, sodat die sluitkassies aan leerders op die waglys beskikbaar gestel kan word.
 5. Kassies wat op 30 Januarie nog nie gebruik word nie, sal aan leerders op die bestaande waglys toegeken word. Geen gelde is terugbetaalbaar in hierdie geval nie.
 6. Sluitkassies kan ook voortaan ELEKTRONIES BETAAL word, AFSONDERLIK van skoolfonds en ander betalings MET DIE SLUITKASNOMMER asook NAAM en VAN van die leerder as verwysing. E-pos bewys van betaling na media@zwarries.co.za NIE wenners@zwarries nie.

 

GRAAD 12:

 1. Matriekkassies word gehou vir nuwe Graad 8-leerders van die volgende jaar.
 2. Matriekleerders moet aandui of hul die KASSIE DEEL met ‘n broer of suster, asook of daar ‘n
  broer of suster is wat volgende jaar in graad 8 is en die sluitkassie wil oorneem. 

  Die vorm hiervoor is by hul voogonderwysers beskikbaar. Voltooide vorms word by die              GRAADVOOG ingehandig in Augustus voor die Rekordeksamen.
 3.  Matrikulante moet voor einde Oktober hul sluitkassies ontruim en die slot verwyder.

 

NUWE GRAAD 8 LEERDERS:

 1. Geen aansoeke sal per e-pos of telefonies aanvaar word nie.
 2. Aansoeke word SLEGS ELEKTRONIES gedoen deur op SKAKEL te druk wat in die INLIGTINGSDOKUMENT is wat aan die ouers ge-epos word.
 3. Daar is ‘n beperkte aantal kassies beskikbaar daarom moet u so gou moontlik die elektroniese              vorm indien (submit)
 4. INDIEN U AANSOEK SUKSESVOL WAS, sal u ‘n e-pos ontvang van die skool met die       KASSIENOMMER en BANKBESONDERHEDE van die skool. Koste beloop R300 per jaar vir ‘n           groot kassie. 
 • ELEKTRONIESE BETALINGS: Maak asseblief ‘n AFSONDERLIKE elektroniese betaling (EFT) nadat u die SLUITKASSIENOMMER per e-pos ontvang het.
 • Gebruik die SLUITKASSIENOMMER plus NAAM en VAN van die leerder as verwysing                   bv. 41 Annie Smit
 • E-POS bewys van betaling asseblief na media@zwarries.co.za
 • KONTANTBETALING by Zwikimedia: 1 November - 30 November: 08:00 - 13:00
 • Afsnydatum vir alle betalings is 30 NOVEMBER. Indien u betaling nie betyds ontvang word            nie, sal die kassie aan ‘n volgende aansoeker toegeken word.
 1. Leerders word nie outomaties op die waglys geplaas nie, hul moet in Januarie PERSOONLIK hul         name in Zwikimedia kom opgee vir die waglys.

 

SLUITKASHERNUWINGS: GRAAD 9 – 11 (Huidige huurders):

 1. ELEKTRONIESE BETALINGS: Maak asseblief ‘n AFSONDERLIKE elektroniese betaling (EFT) Sluitkassies mag nie ingesluit word by skoolfonds of enige ander betaling aan die skool nie.
 2. Gebruik die SLUITKASSIENOMMER plus NAAM en VAN van leerder as verwysing bv. 41 Annie Smit   Kostes: R300 (groot kassie) en R150 (klein kassie)
 3. E-POS bewys van betaling asseblief na media@zwarries.co.za
 4. KONTANTBETALINGS by Zwikimedia: 1 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 08:00 - 13:00.

Afsnydatum vir alle betalings is 30 November, so nie verloor die leerder sy / haar kassie.  

NAVRAE: media@zwarries.co.za