Sluitkassiebeleid

Hoërskool Zwartkop: Sluitkassiebeleid 2016/2017     

 1. Die huur en hernuwing van huur van sluitkassies word by ZWIKIMEDIA gedoen.
 2. Geen WAARDEVOLLE ITEMS mag in die sluitkassies gesit word nie.
 3. Die skool aanvaar GEEN VERANTWOORDELIKHEID vir diefstal uit die sluitkassies nie
 4. Leerders mag slegs VOOR SKOOL, TYDENS POUSE of NA SKOOL items in die sluitkassies plaas of uithaal.
 5. MATRIKULANTE moet voor einde OKTOBER hul sluitkassies ONTRUIM.
 • Die ONTRUIMINGSVORM is beskikbaar by die ALGEMENE KANTOOR. Voltooi volledig met jou naam en van, graad en SLUITKASNOMMER.
 • Na ontruiming van die kassie word die vorm weer by die algemene kantoor ingehandig.
 • Mnr. Wolmarans kontroleer weekliks of kassies skoon is. DEPOSITO kan na hierdie proses by die Finansiële kantoor teruggeëis word.
 1. NUWE GRAAD 8 LEERDERS:
 • Matrikulante wat die skool verlaat se sluitkassies word slegs beskikbaar gestel aan die nuwe graad 8’s van die volgende jaar. Daar is dus ʼn beperkte aantal kassies wat aan nuwe Graad 8 leerders toegeken kan word.
 • Hierdie kassies word op ʼn “First come, first serve”-basis toegeken vanaf 08:00 op 1 Nov. (of die eerste Maandag in November naaste aan die datum)
 •  Dit word in persoon gedoen en moet vergesel wees van ʼn kontantbetaling by Zwikimedia
 • Geen sluitkassies kan per e-pos bespreek word/uitgehou word vir enige Graad 8 leerder nie.
 1. HERNUWINGS (Huidige gr. 8-11): Sluitkassies moet jaarliks gedurende NOVEMBER hernu word vir die volgende jaar by Zwikimedia.
 2. Leerders wat nie hul sluitkassies teen 30 November hernu het nie, se sluitkassie-slotte sal geknip word en die inhoud sal verwyder word, sodat die sluitkassies aan leerders op die waglys beskikbaar gestel kan word.
 3. WAGLYS: Daar is ʼn bestaande waglys en leerders moet persoonlik hul name daarop plaas.
 4. NAVRAE: Vanaf November kan u navrae rig aan: media@zwarries.co.za. (Geen besprekings nie)
 5.  KOSTES VERBONDE AAN HUUR VAN SLUITKASSIES:
  1. Slegs KONTANTBETALING BY ZWIKIMEDIA. Dit kan nie by skoolfonds ingesluit word nie!    
  2. Graad 8 -11: R200 per jaar (groter sluitkassie) en R150 per jaar (kleiner sluitkassie)
  3. Graad 12: R300 (groter sluitkassie) waarvan R100 as deposito dien. (Kleiner kassies se deposito is R50)
 6.  Jammer, die skool aanvaar geen internet/elektroniese betalings vir sluitkassies nie.