Sluitkassiebeleid

Hoërskool Zwartkop

SLUITKASSIEBELEID

 

 1. Die huur en hernuwing van huur van sluitkassies word by ZWIKIMEDIA gedoen.
 2. Geen WAARDEVOLLE ITEMS mag in die sluitkassies gesit word nie.
 3. Die skool aanvaar GEEN VERANTWOORDELIKHEID vir diefstal uit die sluitkassies nie
 4. Leerders mag slegs VOOR SKOOL, TYDENS POUSE of NA SKOOL items in die sluitkassies plaas of uithaal.
 5. MATRIKULANTE moet voor einde OKTOBER hul sluitkassies ONTRUIM en moet reedsin Augustus by hul graadvoog aandui of hul kassie deur ‘n broer of suster in gr 8 die volgende jaar gebruik gaan word.
 1. NUWE GRAAD 8 LEERDERS:
 • Matrikulante wat die skool verlaat se sluitkassies word slegs beskikbaar gestel aan die nuwe graad 8’s van die volgende jaar. Daar is dus ʼn beperkte aantal kassies wat aan nuwe Graad 8 leerders toegeken kan word.
 • Aansoeke word slegs elektronies gedoen deur op skakel te kliek wat in die inligtingsdokument wat aan die ouers ge-epos word, verskaf sal word.
 • Kontantbetaling by Zwikimedia kan geskied vanaf 1 November tot en met 30 November.
 • Suksesvolle aansoekers sal per e-pos/sms in kennis gestel word.
 • Die aansoeke wat nie geslaagd was nie, sal op ʼn waglys geplaas word.
 • Geen sluitkassies kan per e-pos bespreek word vir enige Graad 8 leerder nie.
 1. HERNUWINGS (Huidige gr. 8-11): Sluitkassies moet jaarliks gedurende NOVEMBER vir die volgende jaar by Zwikimedia hernu word.
 2. Leerders wat nie hul sluitkassies teen 30 November hernu het nie, se sluitkassie-slotte sal geknip word en die inhoud sal verwyder word, sodat die sluitkassies aan leerders op die waglys beskikbaar gestel kan word.
 3. WAGLYS: Daar is ʼn bestaande waglys en leerders moet persoonlik hul name daarop plaas.
 4. NAVRAE: Vanaf November kan u navrae rig aan: media@zwarries.co.za. (Geen besprekings nie)
 5.  KOSTES VERBONDE AAN HUUR VAN SLUITKASSIES:

   

   

   

   

  1. Slegs KONTANTBETALING BY ZWIKIMEDIA. Dit kan nie by skoolfonds ingesluit word nie!    
  2. R250 per jaar (groter sluitkassie) en R150 per jaar (kleiner sluitkassie)
 6. Jammer, die skool aanvaar geen internet/elektroniese betalings vir sluitkassies nie.