Visie en Missie

Hoërskool Zwartkop

LEUSE

Glo en Dien

 

MISSIE

Die ontplooiing van elke individu se volle potensiaal deur ‘n voortreflike en doeltreffende skoolprogram.

 

VISIE

Hoërskool Zwartkop is ‘n skool waar kinders volledig (optimaal) toegerus word vir ‘n sinvolle en suksesvolle lewensbestaan.

Daar word gestrewe na hierdie visie:

  1. deur ‘n spanpoging van onderwysers, ouers en die gemeenskap;
  2. in ‘n gelukkige (en veilige) omgewing;
  3. deur ons kinders in Afrikaans te onderrig; 
  4.  ‘n waardegedrewe opvoeding te gee.

 

WAARDES

In ons optrede word ons gerig deur die volgende waardes:

  1. INTEGRITEIT.  Ons wil almal se vertroue en lojaliteit verdien deur eerlik, opreg en openhartig op te tree  -  teenoor mekaar en teenoor almal wat ons paaie kruis.
  1. RESPEK VIR MENSE.  Ons glo dat elkeen gelukkig wil wees.  Ons erken daarom elkeen se behoefte om persoonlike keuses te maak, menswaardig behandel te word en deel van die groep te wees.  Dit vra van ons opoffering, diensbaarheid en opregte kameraadskap.
  1. SPANWERK.  Ons wil ons visie nastreef deur spontane spanwerk en die aanvaarding van medeverantwoordelikheid vir die sukses daarvan.  Ons poog om in ‘n veranderende omgewing hande te vat, uitdagings in die oë te kyk en saam ons doelwitte te bereik.
  1. BESTUURSDOELTREFFENDHEID.  Die Bestuursspan van die skool in samewerking met die Beheerliggaam strewe daarna om deur doeltreffende bestuur met die middele tot hul beskikking te voldoen aan die verwagtinge en te voorsien in die behoeftes van kinders, onderwysers, ouers en die gemeenskap.
  1. GEMEENSKAPVERANTWOORDELIKHEID.  Ons strewe daarna om van ons omgewing, dorp en land ‘n mooier, vriendeliker en beter plek vir ons en ander inwoners te maak.