Voorwoord

Waar talle mense en die media algaande meer en meer met somber emosies na die toekoms van onderwys verwys, is ons in Hoërskool Zwartkop opgewonde oor 'n steeds stygende grafiek. In Zwarrieland praat ons nie van probleme nie, veel eerder van uitdagings.

Die personeelkorps van Hoërskool Zwartkop is terdeë bewus van die feit dat ons kernbesigheid kinders is. Ons is ingestel op onderwys wat karakter bou, wat tot ontdekkings lei en wat die toekoms ontsluit. Binne die grense van Zwarrieland gaan dit oor meer as die versameling van kennis van feite - eerder hoe om feite te laat leef, die toekoms te ontsluit en die vestiging van lewenswaardes.

In Zwarrieland word Zwarries geleer om gou verantwoordelikheid te aanvaar as beeldhouers van hul loopbane en kan jy verwag om as Zwarrie baie te kap, beitel, skuur en poleer. Die skool is dan ook graag mede-skrywer van die suksesverhaal van ons kinders.

Hoewel Hoërskool Zwartkop nie die enigste roete tot sukses is nie, is dit 'n gewaarborgde roete. Ons brei graag ons Zwarriefamilie uit met mense wat vurig is oor kwaliteit.

DR. DEWALD STRYDOM
Skoolhoof