ZWARRIE ONNIE STAP GOUD LOS

ZWARRIE ONNIE STAP GOUD LOS

Mev. Retha Knoetze van Hoërskool Zwartkop het die afgelope naweek in Kaapstad ʼn hertoekenning van Nasionale kleure ontvang in ʼn nuwe ouderdomskategorie (W 60+) vir haar stap.

Sy neem gedurende Maart 2017 aan die WMACI 2017 (World Masters Athletics Championships Indoor) te Daegu in Suid-Korea deel.  Daar verower sy twee silwer medaljes in onderskeidelik die 3000m RW (Race walk) en die 10km RW.

Gedurende Mei 2017 neem sy aan die SAMA (Suid-Afrikaanse Meesters Atletiekkampioenskappe) te Kaapstad deel en verower twee goue medaljes in onderskeidelik die 5000m RW en die 10km RW. Met die uitstekende prestasies, ontvang sy dan haar hertoekenning van Nasionale kleure.