ZWARRIE W’S 2 VAN 2017

Sien die aanhangsel – Zwarrie W’s 2 van 2017. 

Dit sal waardeer word as u, nadat u die Zwarrie W’s vinning deurgelees het, die 2 minute terugvoerrespons sal voltooi deur op die skakel (FILL IN FORM) hieronder te druk.  'n Naam gaan uiteindelik ewekansig uit die response getrek word - 'n groot prys is op die spel! Dit is daarom noodsaaklik dat u asseblief u naam en van aan die einde van die vraelys moet weergee. Sluitingsdatum is Dinsdag 18 April - die dag as die skool weer begin!

Geniet die res van u welverdiende vakansie!

VOLTOOI VRAE LYS ASB. NA U Zwarrie W's2 gelees het!