ZWARRIE W’S 3 VAN 2017

ZWARRIE W'S 3 VAN 2017

Indien u ‘n 20 minute Zwarrie-tydjie wil skep om deur Zwarrie W’s 3 van 2017 te werk, kan u gerus die aanhangsel oopmaak.  Nadat u deur die Zwarrie W’s gewerk het, kan u gerus op die onderstaande skakel druk om ‘n 2-minute 5-vragies vraelys te voltooi om in aanmerking te kom vir ‘n prys.  Sluitingsdatum vir u response is Vrydag 28 Julie 2017 om 13:00.  

https://goo.gl/forms/dPbhXajUkXa0sZi32