ZWARTKOP SE EIE BLOU BULLE

Een 0/19- en ses 0/16-Rugbyspelers van Hoërskool Zwartkop is opgeneem in die Blou bulle spanne.  Hierdie 7-tal van ons Rugby maak die skool uitsonderlik trots. Hulle gaan gedurende die Junie- vakansie 2017 aan die onderskeie Cravenweek toernooie deelneem.  

FOTO-UITLEG: Gerhard van der Merwe (0/16); Raymond Dodd (0/16); Janico  van Rensburg (0/16); Kevin Marais (0/16); Phineas Zitha (0/19); Damian Rabie (0/16) en Brendan Killian (0/16).