Dramatise Kunste

TOELATINGSVEREISTES:

Geen spesifieke vereistes nie, maar klasgetalle bepaal dat elke leerder opdragte funksioneel kan uitvoer. Dit sal ’n sterk aanbeveling wees indien die leerder hierdie as ’n verrykingsvak in Gr. 8 en 9 geneem het. Streng keuring deur middel van oudisies vir gr. 8 en gr. 10-leerders vind plaas.

VAKINHOUD:

– Gr. 10 tot 12 volg die Departementele sillabus.

– Drama leerders neem jaarliks in groepe aan verskeie kunswedstryde deel.

– Leerders kry die geleentheid om aan aktiwiteite by die skool deel te neem wat     optredes insluit.

– Praktiese eksamens word afgelê.

BEROEPSMOONTLIKHEDE:

Vermaakbedryf bv. televisiewerk, dramabedryf, filmbedryf, teater, onderwys en vele meer. 

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024