Inligtingstegnologie

HOEKOM HIERDIE VAK KIES?

Inligtingstegnologie stel leerders in staat om die beginsels van programmering deur die gebruik van ’n programmeringstaal
(tans Delphi 2010 en Delphi 10.2.3) aan te leer, moderne programmatuur, apparatuur en nuwe tegnologieë te gebruik en verstaan.
Leerders word onderrig oor die invloed van rekenaars op ons daaglikse lewe, werksgeleenthede en op gemeenskappe.

VAKAKTIWITEITE:

’n Basiese kennis van rekenaars en rekenaartoepassing
Verskillende toepassings van die rekenaar vir effektiewe elektroniese kommunikasie
Kritiese analises oor die impak van rekenaartegnologie op sosiale, omgewings en politieke/etiese kwessies
Effektiewe probleemoplossingsontwerp, toetsing en implementering
Jaarlikse Praktiese Assessering Taak (PAT) wat 25% van bevorderingspunt tel.

SILLABUSINHOUD:

Algoritme Ontwerp | Loopbaangeleenthede | Rekenaarargitektuur en komponente | Tipes datastrukture | Databasis Ontwikkeling | Elektroniese Kommunikasie | Toekomsverwagtinge | Mens/rekenaarinteraksie | Inligtingsbestuur | Netwerkbeginsels | “Open source “ -ontwikkeling | Probleemformulering en – oplossing (Projekte ) | Programmering, Sosiale, ekonomiese en etiese kwessies | Sigblaaie | Stelselprogrammatuur en Webbladontwerp.

BEROEPSMOONTLIKHEDE:

Rekenaar /Sagteware Argitek, Datakommunikasie en Netwerk Spesialis, Finansiële/ Aktuariële Spesialis, Hardeware en Sagteware Tegnikus, Inligtingstelselbestuurder, IT-onderwyser of opleidingsbeampte, Programmeerder, Stelselontwikkelaar, Telekommunikasie Ingenieur.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024