Musiek & Solosang

Op Zwarrie bodem is Musiek groot.  Musiek is ‘n universele taal  sonder woorde.  Hier  by ons is dit ‘n taal wat ons verstaan.

Dit is ons beleid om ‘n omgewing daar te stel  waar leerders se musikale potensiaal ontplooi kan word. Ons poog om musikale ervarings van hoë standaard binne alle musikale leerders se bereik te plaas.

By Hoërskool Zwartkop word Musiek en Solosang aangebied van graad 8 – 12. In graad 8 en 9 is dit ‘n verrykingsvak waarvoor keuring ‘n vereiste is. Voornemende musiekleerders lȇ ‘n oudisie af aan die einde van graad 7 af om die leerder se algemene aanleg vir musiekvaardighede te toets. Geen vorige ervaring is ‘n vereiste nie.

 Leerders kan wel in graad 10 met Musiek begin, mits die leerder op standaard is met die praktiese en teoretiese werk.

Die vak behels die praktiese sowel as die teoretiese bestudering van musiek.

Leerders ontwikkel hul praktiese musikale vaardigheid deur les te ontvang op ‘n instrument van hul keuse. Sang, klavier en dwarsfluit word by die skool aangebied. Alle  ander instrumente word by buite-afrigters onderrig. Ensemblewerk gee aan elke leerder die geleentheid om die vreugde te smaak om saam met ander musiek te maak.

Teoreties word aandag gegee aan Musiekgeletterdheid en Algemene Musiekkennis, om leerders toe te rus vir komposisie, verwerkings en improvisasies.

Leerders word ingeskryf vir kunswedstryde, Unisa en Trinity eksamens. Ons moedig soliste aan om aan plaaslike, provinsiale en nasionale kompetisies deel te neem.

In Zwarrieland is konsert hou groot! Dan is dit oefen, klank, ligte en aksie!

 Produksies vind jaarliks plaas in die vorm van die Paasprogram,  Revue, Kultuurweek en die Kerskonsert. Die Muziekdepartement bied elke jaar ons Muziekkonsert aan, voorwaar ‘n hoogtepunt op ons kalender.

In ons land word al hoe meer gesteun op entrepeneurskap. Met ‘n vak soos Musiek is dit ‘n groot tree in die regte rigting van ‘n moontlike musiekberoep, bv in die musiekonderwys, as uitvoerende musikant, begeleier, musiekterapeut, as klankingenieur, musiekverwerker, as komponis, musiekregisseur ens.

Kom word deel van ons Zwarrie Musiekfamilie!

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024