Toerisme

WAAROM ‘N LOOPBAAN IN TOERISME?

In die nuwe, veranderende Suid-Afrika, is die Toerismebedryf een van die snel-groeiendste ekonomiese bedrywe in ons land. Hierdie bedryf bied talle werksge-leenthede in ‘n verskeidenheid rigtings.

Toerisme op skoolvlak bestudeer die hele Toerisme-bedryf as ‘n geheel en fokus op die praktiese toepassing van vaardighede wat in die vak aangeleer en bemeester word.

Toerisme word vanaf gr. 10 – 12 aangebied. Daar is geen toelatingsvereistes vir hierdie vak nie.

DOELSTELLINGS VAN DIE VAK:

Om die leerder se kennis en insig van Suid-Afrika, sy provinsies en omgewing te verbreed.

Om die leerder kennis en begrip van al die komponente van die toerismebedryf te gee.

Om die leerder bewus te maak van die invloed van ekonomiese, sosiale-, politiese- en omgewingskwessies op ons land en sy bevolking.

Om aan die leerder ‘n basiese begrip van die wêreld van werk, veral in die toerismebedryf te gee.

Om ‘n belangstelling in die wêreld rondom ons te kweek en entrepreneurskap te bevorder.

BENADERINGSWYSE:

Teoreties en prakties. Drie kwartaaltoetse en twee interne eksamens per jaar word afgelê. Leerders doen gereeld take oor toerisme-aktiwiteite in hul omgewing.

SILLABUSINHOUD:

Toerisme as ‘n interafhanklike stelsel, verantwoordelike en volhoubare toerisme, toerisme geografie, attraksies en toerisme tendense, kliëntediens en kommunikasie.

VAKAKTIWITEITE:

Leerders gaan op gereelde uitstappies om gastehuise, hotelle en ander toeristefasiliteite te besoek. Binnelandse toere word ook gereël.

BEROEPSMOONTLIKHEDE:

Toeroperateur; toergids; reisagent; inligtingsentrums; curiowinkel-bestuurder; konferensieorganiseerder; gastehuis-, hotel- en oordbestuurder.

TOERISME TOER

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024