VISIE en Missie

LEUSE: Glo en Dien

Die ontplooiing van elke individu se volle potentiaal deur `n voortreflike en doeltreffende skoolprogram.

Hoërskool Zwartkop is `n skool waar kinders volledig en optimaal toegerus word vir `n sinsvolle en suksesvolle lewensbestaan. 

Daar word gestrewe na hierdie visie:

  • Deur n spanpoging van onderwysers, ouers, en gemeenskap in `n gelukkige en veilige omgewing
  • Deur moedertaalonderrig
  • Deur ons kinders te leer om te kies vir `n waardestelsel en lewenswyse wat van respek spreek

In ons optrede word on gerig deur die volgende waardes:

INTEGRITEIT: Ons wil almal se vertroue en lojaliteit verdien deur eerlik, opreg, en openhartig op te tree – teenoor mekaar en teenoor almal wat ons paaie kruis.

RESPEK VIR MENSE: Ons glo dat elkeen gelukkig wil wees. Ons erken daarom elkeen se behoefte om persoonlike keuses te maak, menswaardig behandel te word en deel van die groep te wees. Dit vra van ons opoffering, diensbaarheid en opregte kameraadskap.

SPANWERK: Ons wil ons visie nastreef deur spontane spanwerk en die aanvaarding van medeverantwoordelikheid vir die sukses daarvan. Ons poog om in `n veranderende omgewing hande te vat, uitdagings in die oë te kyk en saam ons doelwitte te bereik.

BESTUURSDOELTREFFENDHEID: Die bestuursspan van die skool in samewerking met die Beheerliggaam strewe daarna om deurdoeltreffende bestuur met die middele tot hul beskikking te voldoen aan die verwagtinge en te voorsien in die behoeftes van kinders, onderwysers, ouers en die gemeenskap.

GEMEENSKAPVERANTWOORDELIKHEID: Ons strewe daarna om van ons omgewing, stad en land `n mooier, vriendeliker en beter plek vir ons en ander inwoners te maak.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024