Wiskunde

Ons kan met groot trots en dankbaarheid terugkyk na wonderlike uitslae die afgelope jare – iets waaraan nie net die matriekonderwysers werk nie, maar waarvoor van gr 8 af kennis en liefde ingeploeg word. Wiskunde gaan vir ons oor heelbrein onderrig en ontwikkeling in dié linkerbreingeoriënteerde vak! Ons wil graag die angs uit Wiskunde haal en die wonderlike belewenis van oplos en ontdek terug sit, iets wat beslis met die toewyding van onderwysers en die volgehoue ywer van die leerder, binne elke kind se bereik is. ‘n Liefde vir die vak sowel as ‘n positiewe werksetiek word doelbewus gekweek.

Ons bied:

 – Wiskunde as ʼn verpligte leerarea vir gr 8 en 9 
– Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid vir gr 10 -12 
– Wiskunde of Tegniese Wiskunde vir die Tegno-akademiese studierigting in gr 10 -12
– Om Wiskunde in graad 10 te mag neem, moet ʼn leerder ten minste 50% vir Wiskunde aan die einde van graad 9 behaal, anders word dit aanbeveel dat ’n leerder Wiskundige Geletterdheid neem.

VAKAKTIWITEITE

Olimpiades, Expo vir Jong Wetenskaplikes, Winterskool en werksessies vir gr 12 leerders

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Wiskunde is ‘n voorvereiste vir verdere studie in ingenieurswese, medies, tandheelkunde, veeartseny, natuurwetenskappe, inligtingstegnologie, statistiek, sekere landbouwetenskappe, boukunde, tegnika, aptekerswese, ens.

WISKUNDE KLEINGROEPONDERRIG

– Kleingroeponderrig kan vanaf gr 10 – 12 by die skool geneem word.
– Leerders word in klasse ingedeel met ʼn leerdertal van nie meer as 18 leerders per klas nie
-Slegs ‘n beperkte aantal leerders word jaarliks geakkommodeer.
– Leerders skryf dieselfde toetse en eksamens as die ander leerders in die graad.
– Die leerders wat deel van die projek is, word as groep in die skoolrooster ingedeel.
– Die projek is nie uitsluitlik vir akademiese presteerders nie.

– Die projek wil in besonder die groep leerders betrek wat teen vergoeding ekstra klasse na skool sou bywoon, maar wie se skoolprogram dit moeilik maak om dié soort klasse getrou by te woon.

VOORDELE:

– Die onderrig sluit ekstra klasse voor toetse en eksamens, asook verrykende onderrig in.

– Die grootste voordeel van hierdie projek is dat die leerder, uit die aard van die kleiner klasgroep, aan ‘n groot verskeidenheid van oefeninge en vinnige opvolg blootgestel word. 
– Probleme word vinnig geïdentifiseer en leerders kry dus maksimale blootstelling aan die leerinhoud.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024