Sielkundige Sentrum

By die Zwarrie Sielkundige Sentrum is daar 2 terapeute wat onderskeidelik Maandag tot Vrydag beskikbaar is.  Die terapeute lewer `n gratis diens aan alle Zwarrie leerders gedurende skool ure.  Hulle diens sluit in: emosionele ondersteuning, studiemetodes, vakkeuses, beroepsleiding, interpersoonlike verhoudings en ‘life-skills’.  Daar is ook die Junior Zwarrie beraders wat bestaan uit `n groep Graad 9 tot Graad 11 leerders. Die leerders kry een keer `n maand opleiding sodat hulle die Zwarrie leerders kan bystaan en emosioneel kan ondersteun.  Hulle is ook betrokke by Geestesgesondheidsweek  en gemeenskapwerk. 

BERADER

ME. M. WINTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012-6548041 x245

winter@zwarries.co.za

 

Me. M van Zyl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012 654 8041 x 246

marike@zwarries.co.za