ZWIKIMEDIA: ZWARRIES SE MEDIASENTRUM

Hoërskool Zwartkop spog met ‘n moderne mediasentrum: Zwikimedia. Die sentrum is ‘n gerekenariseerde inligtingsentrum wat ‘n rekenaarafdeling met gratis internet, kleurdrukker, boeke-afdeling, tydskrifafdeling, studiehokkies, konferensiefasiliteite en ‘n skoolargief insluit. Daar is ook ‘n groot LCD televisieskerm geïnstalleer waarop leerders na nuusgebeure, asook ons eie Zwarrie-foto’s en Zwarrie-nuus kan kyk.

Leerders word hier pouse deur bekwame personeel en media- prefekte gehelp.

In die middae is die media oop tot 16:00, behalwe Vrydae. Daar word hulp en advies verleen in inligtingsoektogte (op rekenaar en andersins) en in die afhandeling van take. Leerders kom met hul navraag vir ‘n opdrag, werk op een van ons rekenaars, druk dit uit en stap uit met ‘n klaar produk!

Leerders kan ook na die ou vraestellebank kom kyk, dit fototstateer of afneem in die voorbereiding vir toetse en eksamens.

Mev. Amelda Kies is die hoofbibliotekaris. Anina Schoeman is die hoofmediaprefek vir 2023.

Media-assistente: Me E. Labuschagne. Me. C. Koster, Me. M. Nell en Me. L. Meyer (hul diensbeurte is in die namiddag)

Argief: Me. Estelle Greyling

Zwikimedia-tye:
Maandae: 15:00 – 16:00
Dinsdag – Donderdae: 14:00 – 16:00
Pouses van Maandae – Vrydae

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024