Welkom by

Hoërskool Zwartkop

Glo en Dien

MISSIE

Die ontplooiing van elke individu se volle potensiaal deur ‘n voortreflike en doeltreffende skoolprogram.

VISIE

Hoërskool Zwartkop is ‘n skool waar kinders volledig en optimaal toegerus word vir ‘n sinvolle en suksesvolle lewensbestaan.

WAARDES

Integriteit, Respek vir mense, spanwerk, bestuursdoeltrefendheid en gemeenskapverantwoordelikheid

SKOOLHOOF DR. D STRYDOM

Voorwoord van die Hoof

Hoërskool Zwartkop is gebou op die ou oorspronklike plaas met die naam Zwartkop. Die skool het sy deure op 11 Januarie 1984 geopen met ‘n leerdertal van 298. Die skool is gebou met fasiliteite vir ‘n algemene- en tegno-akademiese studierigting. Vandag bestaan die skool uit ‘n leerdertal van nagenoeg 1 800 en ‘n personeelkorps van meer as 110.

Een van die uitstaande kenmerke van Zwarrieland is die besondere gevoel van samesyn – in die volksmond bekend as die Zwarrie-Vibe! Daar word geroem daarop dat Zwarrieleerders en –onnies gelukkig is.

Die spyskaart van aktiwiteite waaraan kinders kan deelneem in Zwarrieland is lank en wyd. Hoërskool Zwartkop roem daarop dat hulle afgeronde, goed gebalanseerde en gelukkige leerders aan die einde van matriek lanseer om suksesvolle lands- en wêreldburgers te word. Leerders in dié skool se uniekheid en individualiteit word erken en gerespekteer.

 Die Zwarries lewe hulle leuse “Glo en Dien” op alle vlakke van die samelewing uit. Hulle pak alles met oortuiging aan en ondersteun mekaar ten volle. Hulle leef hulle roeping uit en laat die legende voortleef in alles wat hulle hulle ten doel stel.

In Hoërskool Zwartkop word wenners gekweek! Die skool is graag mede-skrywer van die suksesverhaal van kinders

Matriek 2019 Onderskeidings
Leerdertal
Zwartkop Personeel

© 2019 Hoërskool Zwartkop – Waar ons wenners kweek