Besigheidstudies

VERKORTE SILLABUSINHOUD VAN BESIGHEIDSTUDIE:

Besigheid en omgewingsfaktore.Ontleed die impak van veranderende en uitdagende omgewings op sakepraktyk in alle sektore.

Besigheidsgeleenthede.Identifiseer lewensvatbare sakegeleenthede en verken hierdie geleenthede en verwante vraagstukke deur die skepping van haalbare sakeondernemings.

Besigheidsrolle. Aktuele kennis en vaardighede word toegepas om ‘n verskeidenheid sake-/besigheidsrolle te vervul.

Besigheidsfunksies. ‘n Verskeidenheid bestuurs- en gespesialiseerde kennis en vaardighede word toegepas om sakebedrywighede/ ondernemingsfunksies suksesvol uit te voer.

BEROEPSMOONTLIKHEDE:

Hierdie vak is praktyk gerig en berei elke leerling voor om eendag ‘n suksesvolle entrepreneur en sakeman te wees. Dit kyk na alle aspekte van  besigheidsbestuur. Besigheidstudie bied ‘n goeie basis vir leerders wat in enige ekonomiese rigting wil verder studeer.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024