Dans

DANS AS KEUSEVAK

Sedert 2003 word DANS, as keusevak, baie suksesvol aangebied by Hoërskool Zwartkop vir graad 8 tot 12 leerders

Oudisies: Gedurende Oktober vind daar oudisies plaas. Hierdie oudisie is verpligtend vir alle leerlinge wat die vak wil neem. Enige leerling (seun of dogter) wat die volgende jaar in graad 8 gaan wees, is welkom om die oudisies by te woon.

Spesiale vereistes: Let daarop dat ‘n addisionele fooi maandeliks betaalbaar is aan die Hoërskool Zwartkop.

Die dansklasse bestaan uit vyf periodes per week gedurende normale skoolure en een periodes per week direk na skool.

Tydens hierdie periodes word die volgende behandel:

Teorie:

Dans-anatomie.

Dansgeskiedenis.

Gesondheidsorg van ‘n danser.

Verhoog:

Beplanning vir en van ‘n toer, Verhooggrimering en kostumering.

Musiekkennis met betrekking tot dans.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024