Ekonomie

Sal die mens ooit tevrede wees? Materiële welvaart styg aanhoudend soos wat die media ons as verbruikers gewoond maak aan meer uitdagende, gemaklike en luukser lewensstyle. Sal die alledaagse ooit genoeg wees?

Dit bring ‘n mens by die hoofrede vir die ekonomie: hoe bevredig ons ‘n konstante, onbeperkte hoeveelheid behoeftes van mense regoor die wêreld? Die antwoord is tog eenvoudig, produseer meer goedere en dienste. Maar wat as die bronne benodig vir die vervaardiging van goedere en dienste skaars raak …

Die vakgebied ekonomie stel die leerder in staat om met die nodige kennis, vaardighede, waardes en houdings ‘n waardevolle en verantwoordelike deelnemer te word in die plaaslike- sowel as internasionale ekonomiese leefwêreld. Die leerder sal sy/haar rol beter verstaan as verbruiker en hoe die regering, produsent asook buiteland ‘n invloed op sy/haar aankope van goedere en dienste uitoefen.

Ekonomie is ‘n denkende vak wat leerders uitdaag om oplossings te vind vir ekonomiese vraagstukke soos die werkloosheidsprobleem, oorbevolking, wisselkoerse, rentekoerse, inflasie, armoede, stakings, verstedeliking ens. Die internet, koerante, tydskrifte en televisie word as mediums gebruik vir navorsing om agtergrondinligting te verkry, krities te evalueer en denke te stimuleer.

Doelstellings van hierdie vakgebied:

– Verkryging van ‘n uitgebreide ekonomiese woordeskat wat leerders in staat stel om met verskeie teikengroepe te debateer en kommunikeer.

– Die eksplorering van metodes en strategieë om die mark te verstaan en te analiseer.

– Ontwikkeling van ‘n beter begrip in terme van menseregte, die skepping en bestuur van rykdom, armoedeverligting ens.

– Die invloed en impak van die plaaslike sowel as internasionale ekonomie in terme van bv. vraag en aanbod, wisselkoerse ens.

– Die impak van die geld- en bankwese in die ekonomie bv. Suid-Afrikaanse Reserwebank.

Inligting is egter waardeloos as dit nie toepaslik gebruik kan word nie. Hoe kan ekonomie die leerder in die beroepswêreld ondersteun? ‘n Uitgebreide kennis van die vakgebied kan die leerder inspireer om van die volgende loopbane te oorweeg:

– Bankwese bv. bankiers, analiste, finansiers.

– Vervaardiging bv. marknavorsers, aankoopbestuurders.

– Internasionale handel bv. invoerders en uitvoerders.

– Vermaak- en ontspanning bv. toerisme, spyseniering.

– Entrepreneur – vir die skepping en verskaffing van werksgeleenthede.

Ekonomie word op skoolvlak vanaf graad 10 tot 12 aangebied. Kontak gerus die Ekonomiese- en Bestuurswetenskapdepartement vir enige verdere inligting.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024