Gasvryheidstudies

Die Point de Vue restaurant is Hoërskool Zwartkop se unieke, ten volle toegeruste restaurant. Gasvryheidstudie is die studie van verskeie interafhanklike temas bv. higiëne, voedselvoorbereiding, voedsel-en drankbediening en kliëntediens. Leerders sal leer om ʼn verskeidenheid van disse voor te berei en te bedien vir verskillende tipes funksies.

BENADERINGSWYSES:

Leerders word vakkundig toegerus met teoretiese kennis en praktiese vaardighede wat hulle in staat stel om suksesvol in die gasvryheidsbedryf te wees.

SPESIALE VEREISTES:

Hoewel daar geen spesifieke vereistes is nie, word klasgetalle so bepaal dat elke leerder opdragte funksioneel kan uitvoer. Uniforms vir gasvryheidstudie gr. 10 – 12
Sjefsbaadjie, -broek, halwe wit voorskoot en beskermde tekkies vir voedselvoorbereiding.
Sjefsdrag kan vanaf Januarie tot einde Februarie by vakpersoneel bestel word.
Kelnerdrag, bestaande uit ʼn wit langmou skoolhemp, strikdas, skoolskoene en ʼn swart lang broek vir die seuns en ʼn swart knie lengte romp met sykouse vir die dogters

VAKAKTIWITEITE:

Verpligte prakties in periodes gedurende skoolure.
Verpligte restaurantfunksies. Gr 10 – 12 leerders lewer diens in die opleidingsrestaurant m.b.t. restaurantbestuur en beplanning, koördinering en instandhouding. Leerders word aan die einde van graad 12 ekstern geëvalueer.
Vrywillige diensure kan opgebou word uit graadrestaurantaande en spysenieringsfunksies by die skool. Leerders ontvang erkenning in die vorm van dienssertifikate, kleure en ere-kleure tydens meriete aande.
Daar word jaarliks vir elke graad sjefkompetisies aangebied waar leerders met vaardighede kan spog.
Uitstappies word geskeduleer sodat leerders se fundamentele kennis oor die vak verbreed en vind soms na skoolure plaas.

BEROEPSMOONTLIKHEDE:

Banketbestuur, voedsel- en drankbestuur, menslike hulpbronbestuur, restaurateurs, gespesialiseerder sjefs, funksie-koördineerder en spyseniers is maar ʼn paar van die uitdagende rigtings.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024