Geografie

HOEKOM HIERDIE VAK KIES:

Die vak is interessant, stimulerend en vorm raakpunte met verskeie ander vakke.

Verskeie vaardighede word aangeleer wat in ‘n breë veld toegepas kan word.

SILLABUSINHOUD:

Wisselwerking tussen die mens en sy omgewing.

Bevolking, verstedeliking – beplanning en probleemoplossing.

Ontspanning, toerisme en ekonomiese aardrykskunde.

Data – insamelingstegnieke, lugfotografie, kaartanalise en interpretasie.

Wêreldprobleme rampe – siklone, aardbewings, vulkane oorbevolking en hulpbronne besoedeling en bewaring

armoede, werkloosheid en plakkery

BEROEPSMOONTLIKHEDE:

Verpligtend vir:
Stads- en streeksbeplanners, Geoloog, Kartograaf, Landskapsargitek, Weerkundige, Omgewingsbewaarder, Rotsmeganikus, Vlieëniers, Hidroëloog, Argeoloog, Sterrekundige.

Sterk aanbeveel vir:
Argitek, Bosbou, Vervoeringenieur, Grondkunde, Myningenieur, GIS-rekenaarstelsels, Landbouberoepe, Siviele ingenieur, Toergidse en agentskappe, Sport en ontspanning.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024