LEWENSwetenskap

WAAROM KIES LEERDERS LEWENSWETENSKAP

Lewenswetenskap is die enigste vak in die skool waar ons van lewende organismes leer. In dié klas word die grondslag gelê van die belangrikheid van die natuur om ons en die belangstelling van leerders word gedurig gestimuleer.

DOELSTELLINGS VAN DIE VAK

Om leerders se belangstelling in die natuur, plante en dierelewe en die menslike fisiologie aan te wakker.
Bewusmaking van die belangrikheid van biodiversiteit en biogenetika in ons dinamiese wêreld.
Om by leerders die respek vir die natuur aan te kweek en die geregtigheid om dit vir die nageslag te bewaar.
Spesifieke leeruitkomste word deur die jaar van Gr. 10 tot 12 deur die leerders bemeester. Hierdie leeruitkomste sluit ‘n verskeidenheid vaardighede in.
Dit behels wetenskaplike ondersoek en probleemoplossings vaardighede.
Vertolking en toepassing van Lewenswetenskappe kennis.
Lewenswetenskappe, tegnologie, die omgewing en samelewing.

SILLABUSINHOUD

Die sillabus strek oor ‘n wye spektrum van onderwerpe. ‘n Basiese kennis van ekologie word onderrig wat bevolkingsdinamika insluit. Plante en diere se ontwikkeling word gedoen vanaf die mees primitiefste organismes tot by die hoogste ontwikkelde lewe. Verder word die fisiologie van plante en die mens gedoen sodat leerders die verband tussen die funksie en bou van weefsels en organe kan verstaan.
Teorieë oor die oorsprong van lewe, verandering deur evolusie en die basis van genetika en genetiese manupilasie word ook ondersoek.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Lewenswetenskap is ‘n aanbeveling vir verskeie studierigtings, soos Genetika, Biochemie, Landbou, Wynbou, Natuurbewaring, Sportkunde, Huishoudkunde en nog vele meer studierigtings.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024