Meganiese Tegnologie

Die belang van Meganiese Tegnologie in die wêreld

Suid-Afrika en baie ander lande in die wêreld beleef tans groot vaardigheidstekorte en het ‘n dringende behoefte aan vaardige ingenieurs, tegnoloë, tegnici en ambagslui. ‘n
Inleiding tot Meganiese Tegnologie poog om leerders aan die nodige kennis, vaardighede, houdings en waardes bloot te stel wat hulle vir verdere studie in Meganiese Ingenieurswese en verwante sektore sal toerus.

Die vak Meganiese Tegnologie fokus op tegnologiese prosesse, van konseptuele ontwerp tot die praktiese probleemoplossingsproses, ten einde produkte te lewer of te verbeter wat ons lewenskwaliteit verryk.

Die vak Meganiese Tegnologie sluit die volgende rigtings in: Motorkunde, Sweis en Metaal en Pas en Draai.

Die Tegnologiese Proses in Meganiese Tegnologie word deur middel van die volgende komponente opgesom:

– Identifiseer probleme.
– Ontwerp oplossings.
– Vervaardig.
– Evalueer.
– Bied aan.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024