Rekeningkunde

Rekeningkunde word praktykgerig aangebied en konsentreer daarop om leerders met praktiese vaardighede toe te rus tov volledige rekenkundige rekordhouding van enige transaksie om hulle beroepsgereed te maak.

Dit is noodsaaklik vir enige beroep sowel as die opstel van jou persoonlike begroting tot ‘n ouditeur of geoktrooieerde rekenmeester.  Dit is ook ‘n sterk aanbeveling vir enige Bcom studierigting.

Rekeningkunde is ‘n verpligte vak in graad 8 en 9, en ‘n keusevak in graad 10.

Die sillabusinhoud word kortliks saamgevat:

Gr 8 – Kontanttransaksies van’n diens- en handelsondernemings

Gr 9 – Krediet- en kleinkastransaksies van ‘n Handelsonderneming

Gr 10 – Debiteure- en krediteure, Finansiële state, BTW berekeninge, Loon- en Salarisjoernale, Begrotings

Gr 11 – Bateverkope, bankversoeningstate, Kontrolerekeninge, Finansiële state, Vennootskappe, BTW, Vervaardigings-ondernemings, Boekhouding van sportklubs, kontant begrotings.

Gr 12 – Maatskappye, Kontantvloeistate, Begrotings, Voorraadstelsels en beheer, Voltooiing van BTW vorm en grootboekrekeninge, Ontleding en vertolking van finansiëles state, Interne oudit, Etiek en interne beheer, Debiteure- en krediteure versoeningstate, Produksiekostestate van vervaardigingsondernemings.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024