Tegniese Wiskunde

Wiskundige probleemoplossing stel ons in staat om die wêreld (fisies, sosiaal en ekonomies) rondom ons te verstaan. Wiskunde leer ons om kreatief te dink. Die doel van Tegniese Wiskunde is om die wetenskap van Wiskunde op die tegniese veld toe te pas, met die klem op toepassing en nie op abstrakte idees nie.

Indien ʼn leerder nie 50% vir Wiskunde as vak behaal nie, kan hy/sy nou Tegniese Wiskunde neem.

VAKINHOUD

Algebra | Funksies | Finansiële wiskunde | Differensiasie en integrasie | Meetkunde | Analitiese meetkunde | Trigonometrie.

DOELSTELLINGS

– Probleemoplossing is ʼn belangrike fokuspunt in die kurrikulum. Lewensegte tegniese probleme word in alle afdelings ingewerk.

– Om denkprosesse te ontwikkel om logiese en kritiese denke, akkuraatheid, probleem oplossing en die maak van keuses, te bevorder.

– Om die geleentheid te skep vir leerders om die vermoë te ontwikkel om metodies te werk te gaan en bekwame gebruikers van wiskunde te word.

– Om die geleentheid vir leerders te skep vir verdere studies by F.E.T. kolleges met ʼn N4 intree vlak.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024