Tegnologie

Alhoewel tegnologie ‘n verpligte vak is, geniet almal dit want in tegnologie, speel ons. Ons kyk met ons hande. Ons gebruik die konstruktivistiese benadering om nie te kyk hoe baie inligting die leerlinge kan memoriseer nie, maar hoe baie die leerlinge met die inligting kan doen. Soos die Chinese spreekwoord sê: “Tell me and I’ll forget; show me and I may remember; involve me and I’ll understand.”

Behalwe dat ons gebruik maak van video’s wat ons na plekke in praktyk neem, gee ons vir tegnologie so ekstra smakie met ons meganiese, siviele en elektries-elektroniese personeel byderhand.

Van graad 8 af, leer ons die leerlinge om dieselfde formaat take aan te pak, wat van hulle verwag word in die tegniese vakrigting. 

Vanaf graad 8 en in graad 9 word daar ook meer gefokus op IGO tekeninge ter voorbereiding vir die senior fase.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024