Visuele Kuns

HOEKOM KUNS?

Daar is niks so verrykends en genotvol soos die vermoë om self te skep nie! Behalwe hiervoor is daar verskeie redes om die vak te neem. Visuele kommunikasie vorm vandag ‘n integrale deel van ons alledaagse lewe. Oral om ons is kuns en ontwerp in verskeie vorme. Kuns leer jou krities kyk en gee aan jou die vaardigheid om verskeie kunsvorms te ondersoek. Kuns gee jou die geleentheid tot selfontwikkeling. Jy leer om ‘n intrepreneur te word wat jou eie ware skep. Jy ontwikkel praktiese vaardighede en leer om na die omgewing met nuwe oë te kyk. As jy teken, skilder, ontwerp of beeldhou geniet en daarvan hou om met jou hande te werk en oorspronklike kreatiewe werk te skep, is dit die vak vir jou. Kreatiewe denke word aangemoedig en leerders leer onafhanklik werk. Onthou, kuns is nie dieselfde vak as Kuns en Kultuur nie!

WAT BEHELS DIE VAK KUNS?

Die vak word in twee komponente verdeel.

Kunsgeskiedenis begin in graad 10 met die studie van Pre-historiese kunsvorme en dit eindig in graad 12 met moderne kunsbewegings en neigings in kontemporêre ontwerp. Verskeie kuns-, ontwerp- en beeldhoustyle word bespreek sodat die leerder dit sinvol op sy/haar eie kuns kan toepas.

Die praktiese komponent word in graad 10 wyd verdeel in verskeie studievelde. Die leerders word blootgestel aan skilder, beeldhou, drukkuns, ontwerp en ander handwerkkunsvorme. In graad 11 moet die leerders ‘n area kies waarin hulle wil spesialiseer.

ADDISIONELE VAK MOONTLIKHEDE

Visuele kuns of Ontwerp kan in graad 10, 11 en 12 as ekstra vak geneem word. Beide hierdie vakke word in die middae na skool op die skoolterrein aangebied.

WAAROM IS DIE VAK RELEVANT IN VANDAG SE KOMPETERENDE OMGEWING?

Daar is vandag meer as ooit tevore druk op mense om hulle eie werk te skep en verskeie vaardighede aan te leer wat hulle instaat sal stel om in ‘n ope mark te kompeteer. Kunsverwante rigtings verg ‘n vaardige hand en oog wat op skool reeds aangeleer word. Behalwe vir die algemene beroepskeuses in die veld van kuns is die moontlikhede legio. Kommersiële kunsvorms soos inligtingontwerp, industriële ontwerp, interieurontwerp en argitektuur is maar ‘n paar studievelde waarby kunsleerders kan baatvind. Die kennis van ontwerp en die toepassing daarvan in jou alledaagse lewe is onvervangbaar en van groot waarde. Of jy bloot skep vir genot en om jouself te ontwikkel en of jy werk aan ‘n eie besigheid, kuns kan ‘n waardevolle bydrae maak.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024